Petr Hyldebrant - Imartyra
Petr Hyldebrant - Imartyra

Název malby vychází ze složeniny slov – immortal a martyr (mučedník, svěděk)
Jedná se o vyobrazenou metaforu vegetariánství. Jakási božská kompozice působící ladným
dojmem, je však ve své podstatě drsným aktem mučedníka odhodlaného za svou víru položit
život. Žena má kolem krku omotaná lana. Jejich druhé konce jsou omotány kolem šíjí
statných koní, kteří jsou v pohybu. Žena se gestem rukou vzdává živého tvora na svém talíři
a ve zlomku vteřiny přijde o hlavu.

akryl na pdp desce,
celkem 243×110 cm

ROK 2/2019